Rodinné prefabrikované domy

Stavbu domov tvoria prefabrikované stenové panely. Stenové prvky sa montujú suchým procesom na stavbe do požadovaného pôdorysného tvaru aj s priečkami na vopred pripravené základové konštrukcie, opatrené izoláciou proti zemnej vlhkosti a ukončené prípojkami vody a kanalizácie.
Zvislé stenové prvky sú variabilné, steny sú plné s dverným resp. okenným otvorom. montážou sa vytvorí tuhá krabicová zostava, na ktorú sa položia stropné drevené nosníky.
Výhoda konštrukčného systému z betónových panelov spočíva v tom, že sa vylučuje mokrý proces a domy sa dajú stavať i v zinmých mesiacoch.