Schody atypického prevedenia

- Až 18 stupňov
- výška stupňa 16 - 18,5 cm
- dĺžka stupňa 25,5 - 30 cm
- šírka schodiskového ramena 70 - 125 cm
- hrúbka podstupnice 8 - 20 cm
- hrúbka medzi a hlavnej podesty 16 - 20 cm
- úprava stupňov pre kameň a drevený obklad
- úprava stupňov pre koberec, PVC a keramickú podlahu


!!! OBJEDNÁVKA SCHODOV !!! !!! MONTÁŽ SCHODOV !!!