Sortiment produktov z betónu

- RSÚ Telekomunikačné ústredne
- Betónové prefabrikované garáže
- Betónové prefabrikované domy so sendvičových panelov
- Betónové prefabrikované haly
- Schody atypického prevedenia
- Podesty
- Medzipodesty
- Točité schodiskové ramená
- Rovné schodiskové ramená
- Atypické stropné panely
- Atypické svetlíky pre suterén
- Rôzne atypické výrobky z betónu na želanie zákazníka