RSÚ Telekomunikačné ústredne

Predkaladané architektonicko-hmotové riešenia vychádzajú zo základnej požiadavky na dispozičné a funkčné vybavenie zariadenia. Tvarové riešenia koncepčne nadväzujú a na uvedených príkladoch sú uvedené skladby jednotlivých prefabrikovaných prvkov z monolitického pohladového betónu.
Princíp budovania objektov vylučuje mokrý proces. Zakladanie je uvažované (po odstránení humusovej vrstvy) na štrkovo kamennom podloží hrúbky 20 cm. Po zhutnení a zafixovaní povrchu cementovým posypom, budú osadené podkladové betónové dosky vzájomne spojené patentovými zámkami.
Ďalšia montáž spočíva v osadení obvodových stien, aretáže a osadení strešných prefabrikovaných dielcov.
Povrchová úprava strešných dielcov môže byť podľa požiadaviek riešená bez úpravy (vodonepriepustnosť je zabezpečená), s povrchovou úpravou (napr. zateplenie + krytina podľa určeného typu).
Jednotlivé objekty môžu byť doplnkovo riešené podľa zvláštnej požiadavky, so zateplením a farebné riešenia zvýrazňujúce architektúru majú množstvo variácií: od základnej šedej, bielej, po celú škálu farebnej vzorkovnice v pojednaní jednotlivých dielov.